ENERGY MEANS EFFICIENCY

Misiunea fundamentală a unui furnizor de energie electrică și gaze naturale este de a identifica pentru clienții săi, cât mai rapid, cea mai eficientă modalitate de accesare a acestor resurse, în condiții de profitabilitate.

Despre noi

Societatea ARELCO POWER (fostă ARELCO Distribuție) acţionează ca furnizor de energie electrică pe piaţa concurenţială din România din anul 2003, respectiv ca furnizor de gaze naturale din anul 2007.

Capitalul societății este integral privat. Echipa de management are o vechime în pozițiile actuale de peste 5 ani și a dovedit capacitate de a se adapta la schimbările importante ale celor două piețe pe care activăm. Evoluția cifrei de afaceri, mai ales a celei din sectorul de furnizare de gaze naturale are la baza folosirea oportunității create de interconectarea rețelelor de aprovizionare cu gaze naturale și pe relația de la granița de vest a României.

Conform datelor furnizate de ANRE, în activitatea de furnizare energie electrică deținem o cotă de piață de 1%. Societatea noastră nu a avut în derulare contracte bilaterale de achiziție negociate direct, cu companii producătoare de energie electrică cu capital majoritar de stat şi a continuat să îşi diversifice sursele de aprovizionare. Consolidarea datelor financiare ne permite să participăm cu succes la licitaţiile organizate de operatori economici – consumatori finali, pentru funizarea de energie electrică și gaze naturale. În interesul clienților am dezvoltat colaborări cu toți cei 8 operatori de distribuție care operează la nivel regional și nu am consemnat nici un incident de plată sau depășire a termenului de scadență față de aceștia sau față de operatorul sistemului de transport.

În domeniul furnizării gazelor naturale, desfășurăm activitățile specifice prin asumarea responsabilă a rolului de partener al clienților noștri – consumatori finali, susținând în condiții de deplină siguranța și continuitate activitatea de furnizare.

Folosind oportunitatea deschiderii conductei de gaze naturale pe relația Szeged – Arad, din luna septembrie 2011, ARELCO POWER importă, pe această direcție/conductă (unul dintre primii importatori) o cantitate semnificativă de gaze naturale. Considerăm aceste operațiuni de import un succes deoarece am creat oportunitatea unei competiții consistente pentru aprovizionarea cu gaze naturale din import, contribuind la scăderi ale prețului pe o piața aprovizionată până acum doar pe relația de la granița estică a României.

Prin atragerea directă de finanțare, avem capacitatea de a constitui stocuri de gaze în depozitele de înmagazinare subterană, ca o opțiune alternativă la asigurarea furnizării în condiții de iarnă și evitarea situațiilor de criză, ce pot fi determinate de evoluții climatice nefavorabile sau de întreruperi ale livrărilor gazelor din import.

Consumatorii finali cărora le furnizăm energie sau gaze naturale activează în sectoare economice diferite, respectiv industrie chimică, morărit și panificație, zootehnie, producție alimentară și de combustibili, producție de energie electrică, lanțuri de magazine (retail), clădiri de birouri și parcuri industriale.