ENERGY MEANS EFFICIENCY

Misiunea fundamentală a unui furnizor de energie electrică și gaze naturale este de a identifica pentru clienții săi, cât mai rapid, cea mai eficientă modalitate de accesare a acestor resurse, în condiții de profitabilitate.

Declarația Administratorului

ARELCO POWER are ca obiectiv major să se menţină în topul furnizorilor de gaze naturale și energie electrică din România, prin calitatea serviciilor, seriozitate, performanţă şi loialitate faţă de clienţi şi parteneri în condiţii de eficienţă şi profitabilitate.

Realizarea acestei politici se bazează pe proiectarea, implementarea, certificarea şi menţinerea unui sistem integrat de management al calităţii şi mediului SR EN ISO 9001:2008, respectiv SR EN ISO 14001:2005 care să conducă la atingerea următoarelor deziderate:

În scopul menţinerii şi îmbunătăţirii SMCM, am numit Reprezentantul managementului în domeniul calităţii şi mediului (RMCM) ca responsabil pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management al calităţii şi mediului.

Fiecare angajat al ARELCO POWER este responsabil de calitatea serviciilor realizate, pentru asigurarea continuităţii funcţionării şi perfecţionării sistemului integrat de management al calităţii şi mediului în întreaga organizaţie, preocuparea noastră fiind aceea de a poziţiona clientul în centrul atenţiei tuturor proceselor firmei, cu respectarea cerinţelor de reglementare şi de mediu.

În calitate de Administrator al ARELCO POWER îmi asum întreaga responsabilitate privind asigurarea resurselor materiale şi umane în vederea realizării acestor deziderate, precum şi privind îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi de prevenire a poluării, privind conformarea cu cerinţele legale, de reglementare şi a altor cerinţe aplicabile.